Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.

Zintegrowany system zarządzania

Sukces gospodarczy firmy osiąga się przez wysoką jakość produkowanych wyrobów oraz pozytywny wizerunek na rynku. Uznając powyższe zasady nasza firma „PACKPROFIL” Sp. z o.o. wdrożyła w 2002 roku system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001. W trosce o środowisko naturalne w 2003 roku wprowadziliśmy system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001. Obecnie zintegrowany system zarządzania w znacznym stopniu wpływa na lepszą organizację naszego przedsiębiorstwa, a także na wzrost zaufania naszych klientów i kontrahentów. Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania pozwala nam na rozwijanie się, dążenie do doskonałości przy jednoczesnej dbałości o środowisko.

 

Zakres systemu zarządzania jakością i środowiskowego.
Systemem zarządzania jakością i systemem zarządzania środowiskowego firmy „PACKPROFIL” objęte są wszystkie procesy i działania w zakresie produkcji tektury makulaturowej, tulei, kątowników, płaskowników i u–profili, stopek i palet tekturowych. System obejmuje teren firmy znajdujący się w Kolonowskiem ul. Zakładowa 3.

System zarządzania środowiskowego obejmuje gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno – ściekową, emisję hałasu, emisję do powietrza, zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska w procesie inwestycyjnym.

 

certyfikat

 

FSC® – w zgodzie z ekologią

The Forest Stewardship Council® (FSC®) to organizacja not-for-profit o zasięgu globalnym, zajmująca się promowaniem odpowiedzialnej gospodarki leśnej na całym świecie. FSC określa normy w oparciu o ustalone zasady odpowiedzialnej gospodarki leśnej przy wsparciu interesariuszy środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Więcej informacji znaleźć można pod adresem: www.fsc.org.

Pod koniec marca uzyskaliśmy certyfikat FSC® CoC (kod licencji FSC-C147475)  – certyfikat kontroli pochodzenia produktu. Aby produkt końcowy mógł być sprzedawany jako certyfikowany, to na każdym etapie pozyskiwania i przetwarzania surowca muszą być przestrzegane zasady i standardy FSC®.

Zostaliśmy laureatem Gazel Biznesu 2020 - rankingu najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw.

Nasza firma jest także laureatem godła Firma Roku 2022:

FirmaRoku2022
 

Otrzymaliśmy rekomendację i jesteśmy członkiem Business Centre Club:

RekomendacjaBCC2023